Onder de titel Eten Verbindt zijn we eind 2017 gestart met de eerste voorbereidingen voor het realiseren van onze “droomkeuken”. Grenzend aan de Open Workspace en de Tuin is een ruimte beschikbaar waar wij met behulp van een donatie van het Oranjefonds een keuken gaan realiseren. Die keuken is bedoeld voor diverse maatschappelijke doeleinden. Jongeren die om welke reden dan ook moeilijk aan werk kunnen komen of niet meekunnen in het arbeidsproces krijgen hier de gelegenheid om onder begeleiding te koken. Dit kan zijn voor het klaarmaken van broodjes voor bezoekers of zelfs het maken van een diner. Ook jongeren uit de buitenschoolse opvang kunnen gebruik maken van de keuken en het avondeten mee naar huis nemen als één van hun ouders of verzorgers ze komt halen. De keuken is bedoeld voor goede keukentafelgesprekken, voor verbinding, voor koken met ouderen, vluchtelingen of andere groepen in de samenleving die op zoek zijn naar een inhoudelijke verbinding. Eind van het eerste kwartaal hopen we tot een opening te kunnen komen, dat wordt nog hard werken want nu hebben we alleen nog een lege ruimte met een campinggas pitje…. Wij hebben er zin in. Heb je ideeën voor hulp bij het realiseren van de keuken of voor het gebruik na realisatie, laat het ons weten. We gaan graag in gesprek!