Seminar Pionieren in het sociaal domein

Seminar PIONIEREN IN HET SOCIAAL DOMEIN
Verborgen maatschappelijke initiatieven aan het licht
Donderdag 2 november 2017, 13.00 – 18.00 uur, Fort Altena – Werkendam

Vanuit de maatschappij ontstaan regelmatig nieuwe sociaal-maatschappelijke initiatieven. Betrokkenen slaan een andere weg in, gebaseerd op ervaring en opgedane kennis. Als ware pioniers ontdekken ze dat er naast de bestaande trajecten nog veel meer mogelijkheden bestaan en maken ze de weg vrij voor nieuwe initiatieven binnen de bestaande wet- en regelgeving.

WAAROM MOET JUIST U DIT SEMINAR BIJWONEN?
Innoverende ontwikkelingen binnen het sociaal domein verdienen het om onder de aandacht te worden gebracht. De verschuiving van ondersteuning voor de burger naar diverse portefeuilles van de gemeenten leidt tot een zoektocht naar een nieuwe aanpak. Hoe waarborgen we de kwaliteit in de zorg, ontlasting van de hulpverleners en ondersteuning van de pioniers bij de start van een initiatief?
Vandaar dit seminar, met ruimte voor discussie en ontmoeting.

Uitnodiging – Pionieren in het Sociaal Domein

Direct aanmelden